Automatické rozšiřování disků VPS

Docela často se nám stává, že na některém virtuálu dojde místo na disku. Aby neutrpěly aplikace ani souborové systémy, rozhodli jsme se pro automatiku.

Pravidelně se stává, že někomu ve VPS dojde místo na disku. vpsAdmin sice posílá upozornění od 90 % zaplnění, ani to ale ve všech případech nepomůže tomu předejít. S plným diskem přestávají fungovat vaše aplikace, které s diskem pracují, a také to může znemožnit přihlášení do VPS a manuální uvolnění místa.

Každou jednotlivou VPS řešíme i my jako administrátoři vpsFree.cz, protože ZFS s prací nad plnými datasety (disky VPS) aspoň historicky mívalo problémy. Souvisí to s tím, že ZFS kvůli dynamické velikosti bloku a kompresi dopředu neví, kolik místa budou data na disku zabírat. Aby nebyla překročena nastavená kvóta datasetu, dochází k předčasnému uzavírání txgs – transakční skupiny, v rámci kterých se data v pravidelných intervalech zapisují na disk. Vyšší frekvence txgs potom zpomaluje chod všech VPS.

Další faktor je, že jsme v těchto situacích naráželi na chyby souběhu, které mohou vést k zastavení IO na nodu a nutnosti resetu. Naše ZFS je upravené tak, aby se txgs neuzavíraly předčasně a naopak umožňujeme v jedné txg nastavenou kvótu překročit. I tak ale nechceme riskovat výpadek a při zaplnění datasetu VPS nám monitoring posílá SMS. Když se takových VPS najde víc a členové nereagují, je to pro nás dost vyčerpávající.

vpsAdmin proto nyní bude automaticky zvětšovat datasety ve VPS, kde dochází místo. Ke zvětšení dojde, když bude zbývat méně než 512 MiB, popř. méně než 1 % celkové kapacity. Disk navyšujeme o 20 GiB nebo o 10 % kapacity podle toho, co je větší. K rozšíření může dojít až 3x a k řešení máte 30 dní od prvního rozšíření. Po uplynutí této doby se bude VPS vypínat, dokud se využití datasetu nevrátí do mezí původní velikosti, nebo se nedomluvíme na trvalém rozšíření kapacity.

Ke zmenšení na původní velikost dojde automaticky, když bude k dispozici alespoň 1 GiB a 5 % volného místa. Velikost můžete taky upravit kdykoli ve vpsAdminu v detailu VPS.

2 comments

  1. Zdravím, z článku není jasné, ke čemu se jasně vztahuje automatické zvětšování datasetu ve VPS a následnému případnému vypínání VPS. Tedy konkrétně vztahy a chování k datasetu ve VPS jako takovému s chování k subdatasetu ve VPS.
    Také jako člen mám přidělenou nějakou kapacitu k využití a následně se dozvídám, pokud to chápu správně, že nyní již jí nemohu využívat prakticky celou přidělenou kapacitu, tedy pouze jen na přechodnou dobu. Tedy vždy musím nechat volné místo 512 MiB (či méně než 1 % celkové kapacity), prakticky ale 1 GiB (či 5 % volného místa celkové kapacity), pokud nechci riskovat vypnutí VPS. Z mého pohledu to není správné a měly se dané restrikce nastavit tak, aby docházelo k omezení daného člena až nad přidělenou kapacitu, nikoliv již pod tuto úrovně. Předem děkuji k vyjádření.

    1. Komentář někde zapadnul a objevil se až teď, takže reaguji nyní. Automatické zvětšování se týká všech datasetů VPS, tj. včetně subdatasetů. K vypnutí VPS dojde jen pokud překročíš původní velikost a je tam i 5 GB rezerva, tj. sepne to až když překročíš původní velikost o 5 GB a uplyne 30 dní od rozšíření. Když se pohybuješ takhle na hraně, dataset bude dlouhodobě rozšířen, s tím se počítá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *